Apakah yang dimaksudkan dengan Unit Trust?

Di masa PKP ini selain menambah Berat badan mari kita tambahkan Ilmu 😊 Apakah Yang dimaksudkan dengan Unit Trust dan 5 Kelebihan Unit Trust.. Unit trust ialah unit amanah atau amanah saham, dan amanah saham yang paling popular di Malaysia ialah Amanah Saham Bumiputera(ASB). Selain daripada ASB dan dana-dana yang dikawal selia oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB), ada beratus lagi dana-dana unit trust yang dikawalselia oleh syarikat pengurusan unit amanah. Secara asasnya, para pelabur akan melabur sejumlah wang yang kemudiannya akan dikumpul ke dalam satu dana pelaburan. Dana pelaburan ini akan diuruskan oleh pengurus dana yang profesional dan berpengalaman. Dana dari para pelabur ini akan dilaburkan ke dalam secara kolektif/bersama untuk mendapatkan pulangan. Setiap dana yang diuruskan mempunyai kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Ini penting supaya para pelabur tahu ke mana wang mereka dilaburkan. Dana yang lebih agresif akan lebih banyak dilaburkan ke dalam saham atau ekuiti, manakala dana yang lebih selamat akan dilaburkan ke dalam pasaran wang dan sukuk.

Sekarang kita dah tahu pelaburan unit trust, jom tengok pula kelebihan melabur di dalam unit amanah.

1. Modal Permulaan Yang Rendah. Kebanyakan dana unit amanah membenarkan pelabur untuk melabur dengan modal permulaan yang rendah. Pelabur boleh mula melabur ke dalam unit amanah dengan modal permulaan serendah RM1,000 sahaja.Hal ini tidak menjadi masalah buat unit amanah kerana pengurus dana akan menguruskan modal pelaburan daripada ramai pelabur.

2. Kepelbagaian Portfolio / DiversificationPara pelabur boleh menggunakan strategi untuk melabur ke dalam pelbagai portfolio pelaburan. Cara ini dapat mengurus risiko dengan lebih baik.Ini selari dengan konsep jangan letakkan semua telur dalam satu bakul yang sama.

3. Kecairan PelaburanKecairan pelaburan merujuk kepada kebolehan sesuatu pelaburan itu untuk ditukar menjadi wang tunai. Pelaburan yang sukar atau lambat untuk ditukar menjadi wang tunai lebih berisiko untuk mengalami kerugian. Sebagai contoh, sekiranya anda terlibat dalam pelaburan hartanah, rumah yang anda miliki merupakan kategori aset pelaburan jangka panjang.Ini bermakna sekiranya anda tidak mendapat pulangan yang diharapkan, rumah itu sukar atau lambat untuk dijual dan ditukar menjadi wang tunai dan anda mungkin terpaksa menanggung lebih kerugian dari masa lama yang terluang untuk menjual aset rumah. Pelaburan dalam unit amanah mempunyai kadar kecairan yang baik. Ini bermakna sekiranya pulangan tidak seperti yang diharapkan, pelaburan unit amanah boleh segera ditukar menjadi wang tunai dan kemudian boleh digunakan untuk pelaburan yang lain.

4. Pengurusan Yang Profesional Dana pelaburan unit amanah akan diuruskan oleh pengurus dana yang berlesen, profesional dan berpengalaman luas. Ini sangat penting supaya setiap keputusan yang dibuat berpegang kepada prinsip pelaburan yang akan menguntungkan pelabur.

5. Akses Kepada pasaran unit amanah memberikan akses kepada pasaran dalam dan luar negara. Ada syarikat pengurusan unit amanah yang menawarkan dana pelaburan unit amanah yang fokus kepada pelaburan ekuiti di China, Asia Pacifik dan lain-lain lagi.Selain itu, pelabur boleh memilih dana pelaburan berdasarkan kelas aset bergantung kepada profil risiko masing-masing. Antara yang ditawarkan ialah pasaran wang, ekuiti, sukuk dan bon.